STRESSHANTERING

Här ser du ett uppslag av olika ämenen som vi kan gå igenom. Välj ett, tre eller sex ämenen som du vill bli coachad i. Kombinera som du själv vill. Är du osäker på vad du behöver så kommer vi upptäcka det under ditt första samtal. Ditt coachprogram skräddarsys alltid utifrån dig!

TANKAR OM TID

En vanlig känsla är ”tiden räcker inte till”. Du får hjälp att styra och prioritera din tid. Vi går också igenom hur du kan fylla din tid med meningsfullhet.

SÖMN & ÅTERHÄMTNING

Det är inte stressen i sig vi blir sjuka av utan det är bristen på återhämtning. Här får du hjälp med att sova bättre och få in mer återhämtande rutiner i din vardag.

TANKEFÄLLOR & MILJÖ

Många faktorer påverkar din stress. Denna session handlar om att ändra dina invanda tankemönster och se vilka konkreta förändringar du kan göra i din miljö.

N

TRÄNING OCH RÖRELSE

Träning är en av de bästa medicinerna mot stress. Vi går igenom hur du kan få in mer rörelse i ditt liv. Du får även ett träningspass att använda hemma.

FLEXIBILITET & NÅRBARHET

Det finns många fördelar med ett flexibilet arbetsliv, men det ställer också krav på att kunna sätta upp viktiga gränser för dig själv. Du får hjälp med tydliga ramar för dig själv.

MINDFULNESS & ACT

Forskning visar att regelbundet utövande av mindfulness sänker din stress och oro med 30%. Du får med dig tekniker både från mindfulness och ACT.

BOKA HÄR: